Liseleje

Liseleje Borgerforening

Borgerforeningen efterlyser frivillige:
Aktiviteter for alle i Uge 30 
Sankt Hans 
Efterårsferiearrangement 
Julepyntning af byen 2017
Fotografer til arrangementer

Parken i Liseleje

Kontakt os hvis du har ideer til anvendelse af arrangementer i parken, som vi kan slutte op om. 

Kontakt Liseleje Borgerforening

Formand: Conni Juhl
Tlf 3132 3124 el. 3075 9426
Mail: By_connijuhl_liseleje@hotmail.com

Like os på Facebook

Ishuset i Liseleje

Om Ishuset

Havtyren

Havtyr_DSC3661_joa
Naturlegepladsen Havtyren

Referat fra Generalforsamlingen 13. okt, 2011

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og forslog på bestyrelsens vegne John Appelkvist som dirigent. Ingen

modkandidater, og John blev valgt.

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var kommet i avisen en uge for sent, men
generalforsamlingen besluttede at denne kunne forsætte.

2. Valg af referent
Bestyrelsen forslog Hans Evald O. Jensen. Denne blev valgt. 

3. Formandens beretning
Der henvises til vedlagte beretning. Beretningen blev godkendt. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet blev fremlagt af kasseren og som altid var der nogender syntes det skulle udfærdiges i
En ny form. Dette sker igen til næste år lovede kasseren, således at store underposter bliver
Specificeret. Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkommende forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat til uforandret 150 kr. om året. Ingen yderlige forslag. 

6. Valg af bestyrelse
Efter lidt forvirring om hvem der var på valg blev Hans Jørgen Hansen, Henning Olsen og Alice
Skaubye genvalgt. Karen Leths plads udgår af bestyrelsen. Det blev henstillet fra forsamlingen,
at det ville være passende, at alle bestyrelsesmedlemmer mødte op på generalforsamlingen. 

6.1 Valg af suppleanter
Arne Klausen indtræder på Karen Leths plads i bestyrelsen. Sanne Hansen blev genvalgt og Preben
Gade indtræder som ny suppleant.

7. Valg af revisor
Per Christensen og Bente Vilhelmsen blev genvalgt. 

8. Valg af revisorsuppleant
Leif Boss blev genvalgt 

9. Eventuelt
Forslag om at man kunne bruge radarhuset til noget. Formanden orienterede om det ville blive revet
Ned. Snak om skraldespande – formanden orienterede om, at det ikke er borgerforeningens
Skraldespande. Det er kommunens ansvar, hvis nogens, men borgerforeningen presser til stadighed
På for at få en ren by. 

Referent Hans Evald O. Jensen

 
Du er her: Forside Praktisk info Diverse referater mm