Liseleje

Liseleje Borgerforening

Borgerforeningen efterlyser frivillige:
Aktiviteter for alle i Uge 30 
Sankt Hans 
Efterårsferiearrangement 
Julepyntning af byen 2017
Fotografer til arrangementer

Parken i Liseleje

Kontakt os hvis du har ideer til anvendelse af arrangementer i parken, som vi kan slutte op om. 

Kontakt Liseleje Borgerforening

Formand: Conni Juhl
Tlf 3132 3124 el. 3075 9426
Mail: By_connijuhl_liseleje@hotmail.com

Like os på Facebook

Ishuset i Liseleje

Om Ishuset

Havtyren

Havtyr_DSC3661_joa
Naturlegepladsen Havtyren

Referat fra Generalforsamlingen 11. okt, 2012

Generalforsamling i Liseleje Borgerforening torsdag d. 11.oktober 2012

Referat

1. Valg af dirigent

John Appelquist valgt

2. Valg af referent

Jette Strøjer Schmidt

3. Formandens beretning v. Hans Jørgen Hansen

Der blev spurgt til financering af de nye tiltag vedr. Naturlegepladsen. Formanden oplyste, at  financeringen er fordelt som følger: Aktionsgruppen bidrager med kr. 125.000, Halsnæs kommune med kr. 85.000 samt Skov og Naturstyrelsen med kr. 40.000.

4. Fremlæggelse af regnskab ved Hans Evald Jensen

Ros til kasserer og bestyrelse for et fint gennemarbejdet regnskab. Der blev bedt om en uddybning af posten kontorhold, hvilket blev gjort. Herefter blev regnskabet vedtaget.

5. Indkomne forslag

a. Ingen forslag indkommet

b. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for alle medlemstyper. Der blev fra et medlem foreslået en stigning, således kontingentet skulle stige til kr. 200. Dette forslag faldt og bestyrelsen forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen

a. Kasserer Hans Evald Jensen ønskede ikke genvalg. Formanden foreslog, at John Appelquist tiltrådte som ulønnet forretningsfører , hvilket blev vedtaget.

b. Susanne Hansen, Christian Olrik, Steen Toft Borner og Jette Strøjer Schmidt blev valgt til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

Preben Gade blev genvalgt, Poul Hansen blev valgt som ny suppleant

8. Valg af revisor

Leif Boos og Bente Wilhelmsen blev begge genvalgt

 

 

 

9. Valg af revisor suppleant

Jan Andreasen blev valgt

10. Evt.

Der savnes unge mennesker i bestyrelsen

11. Afsluttende bemærkninger fra formanden

Formanden takkede de udgåede medlemmer af bestyrelsen ( Alice Skaubye, Mona Modahl samt Hans Evald Jensen) for et flot stykke arbejde i bestyrelsen

Liseleje d. 14. oktober 2012

Referent  Jette Strøjer Schmidt

Dirigent John Appelquist

 

 
Du er her: Forside Praktisk info Diverse referater mm