Liseleje

Liseleje Borgerforening

Borgerforeningen efterlyser frivillige:
Aktiviteter for alle i Uge 30 
Sankt Hans 
Efterårsferiearrangement 
Julepyntning af byen 2017
Fotografer til arrangementer

Parken i Liseleje

Kontakt os hvis du har ideer til anvendelse af arrangementer i parken, som vi kan slutte op om. 

Kontakt Liseleje Borgerforening

Formand: Conni Juhl
Tlf 3132 3124 el. 3075 9426
Mail: By_connijuhl_liseleje@hotmail.com

Like os på Facebook

Ishuset i Liseleje

Om Ishuset

Havtyren

Havtyr_DSC3661_joa
Naturlegepladsen Havtyren

Formandens beretning 2014

Liseleje Borgerforening
Formandens beretning for ”året” der gik, 9. oktober 2014.

Beretningen vil traditionen tro igen i år være en kort gennemgang af de aktiviteter, som vi i Liseleje Borgerforenings bestyrelsen har arbejdet med og gennemført i det forløbne år.

Vildt på Havtyren i Efterårsferien:

I samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland afholdte Liseleje Borgerforening lørdag den 12.oktober 2013 fra kl.11.00 til 14.00 en dag, der handler om det vildt, der findes i området.
Der var mulighed for at se, hvordan man brækker et dyr og parterer det. Der blev også vist, hvad man kan bruge fasaner til, nemlig til en lækker suppe, som kunne smages. Der var tændt bål ved siden af det opstillede telt på pladsen ved Havtyren, så børnene kunne bage snobrød. Børn og voksne kunne gå på opdagelse på jagtstien og klatre i træ samt høre en historiefortælling. En kanondag for de ca.60 børn og voksne der deltog.  

Andespil:

Det gik utrolig godt sidste år, der var ca. 120 deltagere i andespillet, det har hjulpet, at vi fik flyttet vores andespil til Lé Papillon og spillet gennemførtes, som de andre år. Det var en hyggelig aften med mange flotte præmier. Der skal fra bestyrelsens side rettes en STOR TAK til vores trofaste sponsorer, der igen havde givet Liseleje Borgerforening en stor økonomisk hjælp med de fantastiske flotte sponsor gaver.Overskuddet fra andespillet går bl.a. til juleudsmykning af Liseleje By og det gamle Ishus.

Husk at støtte op om vores Andespil fredag den 17. oktober 2014 på Restaurant Le`Papillon i Liseleje.

Juleudsmykningen
Juletræer gennem byen og udsmykning af Ishuset er stadigvæk en flot tradition, som vi værner meget om og samtidig glæder os til at udføre hvert år. Vi får hjælp af vores del frivillige, som gør arbejdet både lettere og sjovere. Det store juletræ på torvet, har Halsnæs kommune igen i år sponseret.Vi siger mange tak for juletræet.

Møde om Lokalplan for Liseleje By: 

Mødet var arrangeret af Liseleje Borgerforening og blev afholdt på Restaurant Le´ Papillon i Liseleje. Fremmødet var stort. Borgerforeningen havde modtaget ca. 30 forhåndstilmeldinger, men dobbelt så mange interesserede borgere mødte op -  i alt 67 borgere.

Halsnæs Kommune havde udarbejdet et forslag til lokalplan for det centrale Liseleje. I denne forbindelse blev der tirsdag den 11. februar 2014 afholdt borgermøde, med henblik på at Halsnæs Kommune kunne redegøre for intentionerne bag lokalplanforslaget og desuden besvare spørgsmål fra borgerne. Efter borgermødet har bestyrelsen sammenfattet borgernes kommentarer og ønsker, og forlagt det for Halsnæs Kommunes Miljø Teknik – Halsnæs Kommunes Miljø Teknik – Team Plan.Halsnæs Kommunes Miljø Teknik – Team Plan har efterfølgende indarbejdet borgerønsker i det endelig lokalplansforslag. Dette gælder bl.a. visse ejendommes anvendelses og ombygningsmuligheder, ligesom det nu er præciseret at gældende regler for støjende virksomheder i beboelsesområder selvfølge også i Liseleje

Stranden ryddet i Liseleje:

Liseleje Borgerforening har i samarbejde med Naturstyrelsen sørget for oprydning af alskens efterladenskaber på stranden fra bådrester til kvas og marhalm m.v. efter stormen Bodils hærgen.

Senere på sommeren har Halsnæs Kommune afsat 200.000,- kr.  Beløbet skal bruges til fjernelse af tang m.v. på stranden, så den bliver endnu mere ren når turister, sommerhusbeboer og fastboende nyder stranden om sommeren.

Torvet & Parken:

Torvet og Parken stod, igen i år lys og smuk med påskeliljer i det tidlige forår. I sommerens løb er der plantet sommerblomster i kummerne, galgerne, og langs bænke og bede, alt så fint og flot ud.

Det koster Borgerforeningen en del penge, at investere og vedligeholde både Torvet og Parken hele sommeren.

Der skal igen i år lyde en stor tak til vores havemand Bjarne, for det store flotte stykke arbejde, han har udført og som Liseleje Borgerforening får meget ros for.

Strandrensning:

Vi havde igen i år opfordret alle til at deltage i strandrensningen med både familie og venner. Strandrensningen i år var med sloganet, som symbol på omtanke for naturen, miljøet, rent badevand, sikkerhed og gode strandoplevelser samt sætte fokus på Liseleje, som den moderne autentiske badeby.

Halsnæs Kommune leverede igen i år affaldstænger og poser til strandrensningen.

Der blev for de aktive efter endt arbejde, budt på øl, vand og grillede pølser.

Stor tak til de ca. 75-80 frivillige børn og voksne, der mødte op. Der blev samlet ca. 500 kg affald, flot resultat, men trist, at det stadig er nødvendigt.

Hejsning af det Blå Flag i Liseleje:

Analyseresultaterne af badevandets kvalitet opfyldte igen i år kravene til Det Blå Flag, som igen kunne vejre ved Liseleje Strand. Byrådsmedlem Steffen Jensen og Formanden for Friluftsrådet i Halsnæs Leif Helstrup hejsede det blå flag i Liseleje. 

Liseleje nomineret til Strandpris:

Som den eneste strand i Nordsjælland er Liseleje Strand blevet nomineret af Berlingske Tidende i deres »Danmarks Bedste 2014« -konkurrence. Her kårer avisen Danmarks bedste strand, campingplads, havn og sommerland blandt i alt 200 nomineringer. Liseleje strand blev en af de 4 strande, der blev valgt til at dyste om 1:ste pladsen. 

Sankt Hans:

I år fik vi en flot vejr Sct. Hans aften, som i år faldt på en mandag. Vi har erfaring med, at der ikke kommer så mange mennesker en hverdags aften og vurderer, at ca. 3.000 til 4.000 mennesker deltog. Der blev solgt grillpølser og kolde drikkevarer på stranden, dette for at finansiere Sct. Hans aften.  Dette til trods, var der desværre et større underskud.

Renovering af Basket bold banen:

Vi fik henvendelser fra både forældre og unge mennesker om, at Basket bold banen ikke var iorden. De gamle stolpe var rustne og kunne ikke holde mere, og det samme med basket bold plader og kurve. Vi har derfor i år renoveret Basket bold banen med nye stolper - basket bold plader og kurve.

Liseleje Familiedag afholdtes den 4. august 2012: 

I dejligt sommervejr og med stort rykind af glade børn og voksne blev Liselejes Familiedag igen i år en kanon succes. Fra morgenstunden var der opsat en flagallé gennem byen for at markere Familiedagen. Vi fik besøg af MG – klubben med ca. 40 gamle biler, som kunne beskues på P-pladsen, imens ejerne fik serveret morgenmad i Lisestuen.  Familiedagen blev fejret med forskellige aktiviteter for familierne -  primært for børnene. Den største succes var vel nok helikopter flyvning over Liseleje, andre populære aktiviteter var – flødebollemaskinen, som måtte fodres 400 gange, - Øko – wellnes markedet i parken var knapt så fint besøgt, som tidligere år, og vi fik desværre en del afbud fra boder og firmaer et par dage før, så der kunne ikke nås, at gøre noget ved sagen. Også kegleturneringen som MLI’s venner arrangerede, var godt besøgt og høstede stor succes. Sæbekasseløbet tiltrak ikke så mange deltagere i år og ca. 120 tilskuere, stod og heppede på deres deltagere.

Visit Nordsjælland:

Visit Nordsjælland vil i efteråret præsentere et idekatalog for turismepolitik og udviklingstiltag for Liseleje. Vi mener, at det er vigtig at Liseleje Borgerforening følge op på diskussionen omkring turismepolitik og udviklingstiltag for vores område, når der ligger et projekt for det, vil vi indkalde til et borgermøde, hvor planen kan drøftes, således at Liselejes borger får indflydelse på turistplanens endelige konklusioner.  Vi er flere fra bestyrelsen, der modtager henvendelser fra såvel fastboende som sommerhusejere, der er bekymrede for ” tivolisering” af Liseleje.

Naturlegepladsen Havtyren:

Naturlegepladser Havtyren har høstet mange rosende ord og er Halsnæs Kommunes største turistattraktion.Arbejdet med udvidelse af Naturlegepladser Havtyren for en kvart million, gik i gang 2012. Der er ansøgt og bevilget tilskud til projektet i Aktionsgruppen Halsnæs 125.000,- kr.  Halsnæs Kommune 85.000,- kr. og Naturstyrelsen Nordsjælland 40.000,- kr. Projektet blev godkendt af ….

Vi har i første omgang fået afslag på udbetaling til projektet ”Attraktive levevilkår i Landdistrikterne” Natur og erhvervsstyrelsen har meddelt afslag på projektilskud til udbygningen af naturlegepladsen.  Der er indsendt klage vedrørende afgørelsen i samarbejde med Aktions-gruppen Halsnæs (12-05-2015) Efterfølgende er Halsnæs Kommune gået ind i sagen, og vi afventer svar fra Natur- og Erhvervsstyrelsen i sagen.

Renovering af Ishuset i Liseleje – Kalkdage i Liseleje – Åben byggeplads:

I uge 32 gennemførte Liseleje Borgerforening en facaderenovering af Ishuset ved det gamle fiskerleje. Renoveringen er gennemført efter aftale med Naturstyrelsen Nordsjælland. Renoveringen afsluttedes lørdag d. 16 august. Ved indvielsen hvor vi serveredes øl, vand og grillpølser fra Ærø betalt af Nordisk NHL og STARK Frederiksværk. Projektet sponseredes af kalkleverandøren Nordisk NHL og STARK Frederiksværk.

Vedligeholdelse af Liseleje Borgerforenings Park i Liseleje:

Da Halsnæs Kommune etablerede det nye selskab Halsnæs Forsyning, fik vi en meddelelse fra Natur- og Vej Halsnæs Kommune, at aftalen pr. 31.12.2010 ophørte vedrørende vedligeholdelse af Liseleje Borgerforenings Park, denne aftale om vedligeholdelse af Parken havde de udført i over 30. år.

Forskellige muligheder for kompensation har været drøftet gennem de sidste 2 – 3 år Halsnæs Forsyning havde oprindeligt med hjælp fra deres advokater forslået et mindre beløb, nemlig 25.000,- kr. til fuld og endelig afregning for brugsret af arialet til evig tid. Vi har nu opnået efter flere forhandlinger et tilbud på 100.000,- kr. plus udgiften til Advokat Anders Hessner. for en betinget brugsret og således at Liseleje Borgerforening fremtidige brug af Parken ikke begrænses. Efter samråd med vores juridiske rådgiver har Bestyrelsen tiltrådt overnævnte aftalen.

Fritidsfiskere og brugere af Ishuset:

Vi har fortsat 8 brugere af Ishuset som betaler kr.: 25,- pr. måned/ bruger, det er en økonomisk hjælp til den årlige vedligeholdelse af Ishuset.

Festtelt:

Udlejningen af vores festtelt har, i år ikke givet det store beløb, da det kun har været udlejet 2 gange, bestyrelsen mener stadigvæk, at det er et godt tilbud til foreningens medlemmer.

Hjemmeside:

Jeg vil også gerne lige huske jer på vores nye hjemmeside www.liselejeborger.dk hvor man bl.a. kan læse om, hvad der sker i Liseleje Borgerforening, og vi er nu i gang med at modernisere hjemmesiden, så den aktuelt med hvad der sker i Liseleje, og i øvrigt vil blive kordineret med de øvrige tiltag i Halsnæs. Til dem der ikke har EDB, kan man på opslagstavle på husgavlen – Liselejevej 115 v/Lokalbolig også følge hvad der sker i Liseleje Borgerforening.

Nye medlemmer:

Medlemmerne strømmer til, vi er en aktiv borgerforening, og de ting vi gør for byen bliver  værdsat.  Siden sidste generalforsamling sidste år har Liseleje Borgerforening fået 68 nye medlemmer, et flot resultat. Vi har gennem sommeren været at finde ved en bod hos bageren i Liseleje og på 3 – 4 torvedage, hvor vi har værget de fleste medlemmer. Vi har desværre også mistet nogle medlemmer, grundet salg og flytning m.v. Ved at være en synlig bestyrelse håber vi, at der er endnu flere, der ønsker, at være medlem af Liseleje Borgerforening.

Hjælpe os med at få nye medlemmer ved at opfordre din nabo og andre til at melde sig ind i Liseleje Borgerforening, det koster kun 150,00 kr. om året.

Vi har p.t. ca. 555 medlemmer, som har betalt kontingent for i år, ud af de ca. 700 som er registreret i vores medlemskartotek, men der er over 2000 grundejer i vores område. Hjælp os derfor med at få medlemstallet op, så vi kan forsætte det positive arbejde og udvikling for vores område.

Vi vil heller ikke i fremtiden hvile på laurbærrene:

Liseleje Borgerforeningen vil forsætte med en markant markedsføring af Liseleje, for at sætte Liseleje endnu mere på landkortet, og arbejde videre og være på forkant med nye tiltag og udvikling, som sker i vores område.

Vi vil frem over arbejde for, at vi får nogle af de penge igen, som Halsnæs Kommunen får i ejendomsskatter, til at gå i gang med Masterplanen, som snart er 10 år gammel.

De mange mil. kr. Halsnæs Kommune får ind i ejendomsskatter hvert år fra sommerhusbeboerne i Liseleje, bør også være med til at udvikle Liseleje fremover.

Vi mangler hjælper til vores arrangementer i Liseleje Borgerforening:

Er her ikke nogen der kunne tænke sig at give en hjælpende hånd til Liseleje Borgerforeningens i forbindelse med vore arrangementer. Vi er nu ved at få etablere et korps, som HJÆLPER til Liseleje Borgerforening, når vi har arrangementer, så vi opfordrer alle der har lyst til at være hjælper, om at henvende sig til os.

Bestyrelsen i Borgerforeningen:

Jeg vil ved denne lejlighed præsentere bestyrelsen i Borgerforeningen, der i årets løb har lagt rigtig mange kræfter i, at få årets opgaver og arrangementer løst på bedste måde.

Hans Jørgen Hansen – Formand (okt. 2004)
Steen Toft Borner Næstformand. (okt. 2005)
Bjarne Pedersen– Sekretær (okt. 2013)
Henning Folke Olesen – Bestyrelsesmedlem (okt. 2005)
Sanne Hansen – Bestyrelsesmedlem (okt. 2006)
Ole Holstein – Bestyrelsesmedlem (okt. 2013)
John Appelquist – Forretningsfører (okt. 2012)

Jeg vil sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og tak for jeres store indsats i årets løb.

Projekter for året 2015 – Hvad har bestyrelsen gang i:

  • Hverve kampagne for at få nye medlemmer.
  • Markant markedsføring af Liseleje.
  • Arbejde på at få lavet et Mini museum i Ishuset.

Arrangementer:

Bestyrelsen foreslår der holdes en forårsfest for Borgerforeningens medlemmer.

Støtte til andre aktører i Liseleje (eks. Hvide nætter, eller andre).

Bestyrelsen foreslår, at borgerforeningen er medarrangør til 2 musik-arrangementer i Parken eller andre steder.

Anvendelse af Parken:

Bestyrelsen foreslår et vederlag for eksterne aktørers anvendelse af parken.

Afrunding

Der er nok at tage fat på i det kommende år. Økonomien er i orden, så penge til projekterne har vi i beholdningen, ligeledes har vi i bestyrelsen taget initiativ til, at rette op på de sidste års underskud.

Det er godt, at Forretningsføreren om lidt, kan fremlægge et fint resultat for det forgangne år.

Husk – uden din/jeres støtte…. Er det IKKE MULIGT.

 

Hans Jørgen Hansen

Torsdag d. 09-10-2014

 
Du er her: Forside Praktisk info Diverse referater mm