Liseleje

Liseleje Borgerforening

Borgerforeningen efterlyser frivillige:
Aktiviteter for alle i Uge 30 
Sankt Hans 
Efterårsferiearrangement 
Julepyntning af byen 2017
Fotografer til arrangementer

Parken i Liseleje

Kontakt os hvis du har ideer til anvendelse af arrangementer i parken, som vi kan slutte op om. 

Kontakt Liseleje Borgerforening

Formand: Conni Juhl
Tlf 3132 3124 el. 3075 9426
Mail: By_connijuhl_liseleje@hotmail.com

Like os på Facebook

Ishuset i Liseleje

Om Ishuset

Havtyren

Havtyr_DSC3661_joa
Naturlegepladsen Havtyren

Formandens beretning 01.10.2009 – 30.09.2010

.

·Formandens beretning for ”året” der gik, 12.10.2010.

Beretningen vil traditionen tro igen i år være en gennemgang af de aktiviteter, som bestyrelsen har arbejdet med og gennemført i det forløbne år.

Andespil:

 

Det gik rigtigt godt sidste år, men desværre var der kun ca. 70 deltager i andespillet. Vi gjorde lige som forrige år, for at korte aftenen lidt af var der gevinst på hver række i stedet for fuld plade. Det viste sig igen at være en stor succes. Vi havde en hyggelig aften, og utrolig mange flotte præmier både til andespillet, puljespillet, og ekstraspillene.

Der skal fra bestyrelsens side rettes en STOR TAK til vores trofaste sponsorer, der igen har givet Liseleje Borgerforening en stor økonomisk hjælp, i form af de fantastiske flotte sponsorer gaver.

Overskuddet fra andespillet går bl.a. til juleudsmykning af Liseleje By og det gamle Ishus.

Husk at  støtte vores Andespil i morgen fredag på Restaurant Solskin i Liseleje.

Juleudsmykningen:
Juletræer gennem byen og udsmykning af Ishuset er stadigvæk en flot  tradition, som vi værner meget om og samtidig glæder os til at udføre hvert år. Her trækker vi på nogle af vores mange frivillige hjælpere, som gør arbejdet både lettere og sjovere.

Det store juletræ på torvet, som Kommunen har sponsoreret i en del år, havde Halsnæs Kommune sidste år besluttet, at vi fremover selv skulle betale, men efter en drøftelse med Borgmesteren, om hvorvidt juletræerne havde overlevet de kommunale besparelser i driftsbudgettet, har vi fået den tilbagemelding at der stadig er 3 kommunalt betalte juletræer i Halsnæs Kommune fremover.

Frederiksværk Kirke - Torvet i Hundested - Liseleje Torv, som vi siger mange tak for.

Turismens dag:

Lørdag d. 29. maj 2010 afholdte vi turismens dag ved det gl. Ishus, hvor vi indbød til Byvandring i Liseleje, hvor Søren Rasmussen fortalte om det gl. Liseleje.

Efter byvandringen var der salg af Liselejes bedste fiskefrikadeller og Niels Sømand underholdte på harmonika med gl. sømandsviser, en rigtig fin dag.

Strandrensning Grundlovsdag torsdag den 5. juni 2010:

Her havde vi opfordret alle til at deltage, både med familie og venner. Der blev for de aktive  budt på øl, vand og grillede pølser efter endt arbejde. Vi fik fra Halsnæs Kommune leveret affaldstænger og affaldsposer til strandrensningen. Stor tak til de ca. 20 frivillige børn og voksne der mødte op, vi fik samlet lidt over et halv tons affald, flot resultat, men trist at det er nødvendig.

Samme dag skulle der i år igen være officiel hejsning af det blå flag, som en af Nordsjællands bedste badestrande.

Sidste sommer kom desværre beskeden at det blå flag skulle tages ned, da man ved vores strand, og andre strande langs Sjællands nordkyst havde konstateret bakterier, som betød, at man var nød til at slette det blå flag.

De sidste badevandsresultater fra strandene i Halsnæs Kommune for 2010 er nu i hus. Analyseresultaterne af badevandets kvalitet opfylder nu igen kravene til, at det Blå Flag i 2011 igen kan veje ved Liseleje Strand.

Det er naturligvis ærgerlig, at vi mistede flaget i 2010 på grund af en uhensigtsmæssig målemetode.

Men nu skal vi se fremad og få fortalt turisterne og vores egne badeglade borger, at vandet er godt, og altid har været godt.

Skoleelever der fejre de sidste skoledag:

Problemet de sidste par år med de unge skoleelever, som fejrer sidste skoledag ved afholdelse af  beach party på stranden, og efterfølgende efterlader et forfærdeligt svineri af affald og knuste flasker. Vi vil derfor fremadrettet kontakte og afholdt møde med Halsnæs Kommunes SSP. Konsulent og Politiet, for at forhindre en gentagelser. 

Sank Hans:

I år havde vi et fantastisk godt vejr, til forskel fra forrige år.Det er flere år siden, at der har været så mange mennesker på stranden på en hverdag Sct. Hans Aften . -

Vi fik et fint overskud, fra salget af grillpølser og kolde drikkevarer.Jeg vil her gerne benytte lejligheden til, at sige en stor tak til både bestyrelsen og de mange frivillige hjælpere for det store arbejde – håber at i er klar igen næste år.                                                                

 Vi afsluttede Sct. Hans Aften med et stort og utroligt flot Festfyrværkeri.

Naturlegepladsen Havtyren:

Fredag den 9. juli 2010 indviede vi en af Danmarks største Naturlegepladser Havtyren her i Liseleje. Fra morgenstunden var der opsat en flagallé gennem hele byen for at markere den store dag, vi havde indbudt alle børne Institutioner i Halsnæs Kommune til at deltage i indvielsen.

Borgmester Helge Friis fortalte om sagnet Havtyren, derefter klippede han snoren over, og de over 1.000 børn væltede ind på Legepladsen for at komme først op på Havtyren.

Liseleje Borgerforening og Erhvervsforeningen havde sat vores telt op, hvor vi til alle børnene havde fået lavet Danmarks største lagkage ( i hvert fald den dag ), hvor der blev uddelt 600 – 700 stykker lagkage, og uddelt frugt – juice til alle børnene.

Havtyren er et kæmpe aktiv for Liseleje med begejstrede børn i hundredvis som invaderer og boltrer sig hver dag på den nye naturlegeplads, en rigtig stor succes, vi har høstet mange rosende ord om det flotte projekt, som nu er Halsnæs Kommunes største turistattraktion for 2010.

Det gamle Is hus:

Bestyrelsen vil afholde arbejdsdag her i efteråret 2010 i det gamle Ishus, hvor der skal ryddes op og gøres pænt omkring huset. Til næste forår vil gennemgå Ishuset, for at få et overblik over  hvad der evt. trænger til at repareres.

I år har vi repareret rykningen med et nyt lag lyng på Ishuset.

Vi vil ligesom tidligere år, sætte opslag op om hvornår der er arbejdsdag, når Ishuset er åbent er man velkommen til vil kigge indenfor. I kan se nærmere om dette på vores opslagstavle i byen (som bl.a. er opsat på gavlen af Liselejevej 115 v/Butik Kelim.) og på vores nye hjemmeside:

Fritidsfiskere og brugere af Ishuset
Som vi fortalte på sidste års generalforsamling, betaler  9 bruger af Ishuset kr.: 25,- pr. måned pr. pers. Som er en økonomisk hjælp til den årlige vedligeholdelse af Ishuset.

Flisepladsen for enden af strandstien ved Ishuset:

Mange medlemmer og handicappede har i årvis nydt at side på bænken for enden af strandstien og se ud over havet.

Vi har fået flere henvendelser om hvor dårlig stand flisepladsen og bænken var.

Flisepladsen og bænk for enden af strandstien ved Ishuset var efterhånden så medtaget, at den ikke var forsvarlig at bruge, bænken var i dårlig stand og fliserne vippede, og nogle knækket eller skredet ned fra den rampe som var omkring hele flisepladsen.

Vi har efter drøftelse med Halsnæs Kommune og Skov og Naturstyrelsen Nordsjælland, og har fået afklaret at det er Skov og Naturstyrelsen Nordsjælland der har fået overdraget ansvaret for denne plads, efterfølgende har Skov og Naturstyrelsen Nordsjælland renoveret pladsen med fliser, og vi har renoveret bænken og malet den hvid.

Festtelt:

Udlejningen af vores festtelt har som tidligere år givet et pænt beløb i foreningens kasse, og som er et godt tilbud til foreningens medlemmer, som de er glade for.

Vi har tegnet en forsikring hos Tryg Forsikring med en selvrisiko på 2.500,- kr. I lejeaftalen fremgår det at det er lejeren der skal betale de 2.500,- kr i selvrisikoen ved skade på teltet.

 

Aktivitetspladsen/Basketballbanen:

Som ligger bag Turistinformationen på Lisehøjvej, har igen i år fået nye net, og netholderne er blevet nymalet.

Det er glædeligt at nogle unge hele sommeren har trænet på Basketballbanen og nu er i gang med at få etableret den første Barsketball klub i Halsnæs Kommune.

Håber at vi fremover kan have Basketballbanen i fred for hærværk.

Solnedgang ved havet:

Med Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland har vi fået en ny aftale om at opsatte ekstra bænke i klitterne, det vil sige at Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland vil lægge materialer til nye bænke. Bestyrelsen skal opsætte de nye bænke.

Vi vil i løbet af vinteren lave en plan om hvor mange bænke vi skal have, så man kan nyde Kattegats smukke solnedgang.

Desværre er der stadigvæk nogle unge mennesker, som vil lave bål i klitterne, de river bænkene op og brænder dem af.

Det er vi meget kede af, og håber på, at alle vil være behjælpelige med at få stoppet dette.

Handicaprampen:

Kommunen har etableret asfalteret handikap/redningsvejen ned til stranden, det har givet en utroligt flot udsigt fra Lisehøjvej ned til standen og havet.

Vi har fra Halsnæs Kommunes Tekniske Forvaltning fået meddelelse om, at de i foråret 2010 ville blive etableret en ny mindre handicaprampe, som har fungeret godt i sommer.

 

Halsnæs Kommunes – Masterplan:

Halsnæs Kommune havde sidste år lovet forbedringer i forhold til masterplanen – bl.a. ny belysning, og forskønnelse i Liseleje. Desværre tog Halsnæs Kommune alle pengene ud af budgettet for 2009.

Vi har i februar 2010 på ny rettet henvendelse til Halsnæs Kommune om, at vi havde erfaret, at Halsnæs Kommune havde fået en ekstrabevilling på 10 mill. Kr. til opfølgning af udsatte og nødvendige projekter.

udviklingLiseleje Borgerforening anmodede ekstraordinært Halsnæs Kommune om at få renovering af skiltningen i byen, en ny lokalplan for Liseleje By, og få udskiftet El- og Lystmaster i Liseleje By og på Lindbjergvej, da de er i en meget dårlig stand, og det kunne få følger for sikker-heden, da der flere steder har sat støtte op for at de ikke skal vælte.

Den 25 maj 2010 besluttede Halsnæs Kommune at bevilge 36 master i Liseleje til 1.476.000 kr. og på Lindbjergvej 30 master til 1.230.000 kr.

Halsnæs Kommune er nu også i gang med, at udarbejde en lokalplan for Liseleje, som vil komme til høring i 2011.

 

Hyllingbjergstenen:

Som i alle sikkert ved, har Liseleje Borgerforening i samarbejde med Erhvervsforeningen og Havnegruppen nedsat en ”Liseleje gruppe”, som har ansøgt Halsnæs Kommune og Folkemuseet om, at stenen skal tilbage til Liseleje. Der arbejdes forsat med sagen.

I skrivende stund er der forlydende om at Hyllingbjergstenen midlertidig skal udstilles på Biblioteket i Frederiksværk.

Torvet & Parken:

Torvet og Parken stod igen i år lys og smuk med påskeliljer i det tidlige forår, men intet varer evigt. Vi har igennem sommerens løb plantet nye sommerplanter i kummerne og galgerne, og langs bænke og bede,  så det igen ser fint og flot ud.

Det er lykkedes os at finde kopi af det gamle skøde på Parken, der var forlydender om at Liseleje Borgerforening kun havde givet en 1,- kr. for parken. Dette skøde dokumenterer, at Liseleje Borgerforening er ejer af Parken. Skødet er tinglyst den 2. november 1954 med en købesum på 11.000,- kr. og med en udbetaling på 2.000,- kr. som efterfølgende skal afdrages med 1.000,-. Kr. pr. år indtil lånet er udbetalt.

Liseleje Borgerforening har lige indgået en ny underskrevet aftale om græsklipning af parken, grundet ny organisation i Halsnæs Kommunes Vej og Park som har overdraget området til Halsnæs Kommunale Forsyning.

Liseleje Familiedag den 7. august i år:

I dejligt sommervejr og med stort rykind af glade børn og voksne blev Liselejes Familiedag en kanon succes. Fra morgenstunden var der opsat en flagallé gennem hele byen for at markerer Familiedagen. Vi fik besøg af MG – klubben med ca. 25 gamle biler, som kunne beskues på P-pladsen, imens ejerne fik serveret morgenmad i Lisestuen.

Familiedagen blev fejret med forskellige aktiviteter for familierne men primært for børnene.

De største succeser var vel nok helikopter flyvning over Liseleje, - 200 børn fik en ponyridetur og flødebollemaskinen måtte foders 400 gange, - øko og wellnesmarkedet i parken ved Torvet var fint besøgt. Naturlegepladsen Havtyren havde endnu en stor besøgsdag, hvor fortællerstolen blev indviet af Anne Marie Vogelius, der fortalte sin version af sagnet om Havtyren.

Sæbekasseløbet tiltrak mange deltagere og tilskuere.

Det skønnes at der denne dag var ca. 4.000 besøgende i Liseleje.

Til slut specielt stor tak til Alice og Karen for deres kæmpe engagement og kæmpe indsats forud for familiedagen, og stor tak til alle de frivillige hjælpere for den store hjælp og positive indsats denne dag.

Ligeledes stor tak MLI´s venner, som også ydede en flot indsats denne dag.

Ny Hjemmeside:

Liseleje Borgerforening har i samarbejde med Produktionsskolen i Halsnæs Kommune fået

Unge arbejdsløse til at udarbejde en ny hjemmeside til Liseleje Borgerforening, som skulle være nemmere at få informationer fra, det er et flot stykke arbejde de unge har lavet for os, og det håber vi også at brugerne af hjemmesiden syntes.

Nye Medlemmer:

Opfølgningen på vores succesfulde hverve kampagne i sommeren 2009, er det igen i år lykkedes, at forøge vores medlemstal med ca. 50 nye medlemmer, dog har vi også mistet nogle grundet salg m.v. Vi har igennem sommeren været at finde ved en bod hos Liseleje bageren på  3 af Torvedagene. Med den indsats håber vi, at der er endnu flere der ønsker, at være medlem af Liseleje Borgerforening.

Det er i øvrigt meget vigtigt, at vi har et stort medlemstal at henvise til, når der bl.a. forhandles med de offentlige myndigheder m.v.

Hjælpe os med at få nye medlemmer ved at opfordre andre til at melde sig ind i Liseleje Borgerforening, det koster kun 150,00 kr. om året.

Vi har p.t. ca. 600 medlemmer, men der er over 2000 grundejer i vores område. Hjælp os derfor med at få medlemstallet op, så vi kan forsætte det positive arbejde og udvikling for vores område.

Vi vil heller ikke i fremtiden hvile på laurbærrene.

Borgerforeningen vil forsætte med, at sætte Liseleje på landkortet, og arbejde videre og være på forkant med de ny tiltag og udvikling som sker i vores område.

Vi fortsætter arbejdet for at få gennemført Halsnæs Kommunes Masterplan for  (”ET NYT LISELEJE”)

Jeg vil også gerne lige huske jer på vores nye Internet hjemmeside www.liseleje.dk hvor man bl.a. kan læse om hvad der sker i Liseleje Borgerforening.

En stor tak igen til vores web redaktør Michael Bjarnhof for det store arbejde i det forløbne år. Og husk lige at vi også har opslagstavle på husgavlen – Liselejevej 115 v/Butik Kelim.

Jeg vil ved den lejlighed også præsentere bestyrelsen i Borgerforeningen, der i årets løb har lagt utroligt mange kræfter i at få årets opgaver løst på bedste måde.

Hans Jørgen Hansen – Formand (okt.2004)

Mona Modahl – Næstformand ( okt. 2006)

Hans Evald O. Jensen - Kasserer (okt.2006)

Karen Leth - Bestyrelsesmedlem ( okt. 2008)

Henning Olesen – Bestyrelsesmedlem ( okt. 2005)

Alice Skauby – Bestyrelsesmedlem ( okt. 2007)

Steen Toft Borner - Bestyrelsesmedlem ( okt. 2008)

Sanne Hansen – Suppleant (okt. 2006)

Arne Klausen – Suppleant (okt. 2008)

Jeg vil sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og tak for den store indsats i årets løb.

Projekter for året 2010/2011 – Hvad har bestyrelsen gang i:

-          Udskiftning af træer i Parken

-          Repareret og malet sokkelen og træværk i det gamle ishus

-          Hverve kampagne nye medlemmer

-          Hyllingbjergstenen – hvilket vi ikke skal bidrage til.

-          Ekstra bænke i klitterne på stranden

-          Familiedag hvor børnene er i centrum

Der er nok at tage fat på i det kommende år. Økonomien er i orden, så penge til projekterne har vi i beholdningen, vi ved godt at vi for året 2009/2010 er kommet til at tære lidt på egenkapitalen, men det fremlagde vi sidste år på generalforsamlingen. Det er godt at kassereren om lidt i år kan fremlægge et fint resultat for det forgangne år.

Husk – uden din/jeres støtte…. Er det IKKE MULIGT.

 
Du er her: Forside Praktisk info Generalforsamling Formandens beretning 01.10.2009 – 30.09.2010